HBL idag: Halla-aho samlar många lärjungar

Halla-aho samlar många lärjungar

08/05

19 av Sannfinländarnas 39 folkvalda är redo att motarbeta det mångkulturella samhället. De organiserade invandrarmotståndarnas strategi att infiltrera Sannfinländarna lyckades över förväntningarna. Strategin gjordes upp i samförstånd med partiledningen.

Sannfinländarnas 39 folkvalda är en brokig skara, men bilden har varit att den karismatiska Timo Soini suveränt leder sitt parti. I andra frågor kan det fortsättningsvis vara så, men för dem som anser att invandringen är ett av de största problemen i Finland finns en annan att se upp till.

Soini har tackat och tagit emot invandrarfientliga röster, men anser att det finns betydligt större problem att ta itu med. Han ser som sin mission att kritisera EU-politiken, växande inkomstklyftor och en korrumperad politisk elit.

Jussi Halla-aho, som bloggar mot invandring och mångkulturalitet och är medlem i Suomen Sisu, och har deklarerat att ”vi” har som uppgift att i riksdagen skärpa invandringskritiken, har en kärntrupp av meningsfränder i Sannfinländarnas riksdagsgrupp.

Halla-ahos åsikter har citerats överallt och känt är att han fått en dom för brott mot trosfrid. De andra Sisu-medlemmarnas retorik är mindre känd, men Juho Eero­la ska i ett borttaget blogginlägg ha skrivit att han är tilltalad av fascismen och Benito Mussolinis ekonomiska politik.

Efter invalet rättade han till eventuella missförstånd med ett inlägg:
”Till riksdagens talman valdes en liten mustaschprydd jude. Jag röstade själv på honom. Utanför riksdagshuset påstod demonstranter att Sannfinländarna är nazister. Jag anser att de är dumma losers som inte vet vilka nazisterna var och vilka Sannfinländarna är.”

Sannfinländarna politiskt hem

Matias Turkkila är i dag en nöjd man. Han är ordförande för det invandrarkritiska Hommaforum och sitter i Suomen Sisus styrelse. Valresultatet överträffade alla hans förväntningar.

– Suomen Sisu sysslar inte med dagspolitik, medan det uttryckligen är Hommas uppgift att föra debatt om aktuella frågor. Vi som är med förenas löst av gemensamma nationalistiska värderingar och motstånd mot tvångssvenskan.

Vilken är den gemensamma nämnaren?

– Vi är nationalistiskt sinnade och mot att man uppifrån uppmuntrar en sammanblandning av olika kulturer. Jag vet att alla inte tycker så här, men själv har jag inget emot om det bara går så att olika kulturer blandas. Det viktiga är att stat och kommun inte ska driva på det här.

Vad innebär det konkret med tanke på invandringen?

– Kvotflyktingar är okej men annars ska vi enbart tillåta invandring som vi själva har ekonomisk och intellektuell nytta av. Det nuvarande asylförfarandet släpper tyvärr in folk som inte behöver asyl.

Vad tycker ni om arbetskraftsinvandring?

– Åter vet jag att andra är mer kategoriska, men jag har inget emot den om alla jobbar på samma villkor, men många invandrare kommer ju inte alls hit för att jobba utan för att lyfta understöd.

Turkkila berättar att han hade kontakt med Sannfinländarnas ledning när det invandrarkritiska manifestet skulle skrivas.

– Vi ville inte att det skulle ses som något som är mot partiets politik. Partiledningen tyckte att manifestet var okej och en stor del av det kom ju sedan med i Sannfinländarnas valprogram.

Det sista han vill är att så split inom Sannfinländarna, det skulle skada den goda saken.

– De som har extremare åsikter kanske inte känner sig riktigt hemma bland dem, men det är otroligt svårt för ett nytt parti att få riksdagsrepresentation.

Enligt Turkkila gynnar det saken att verka inom Sannfinländarna.

– Sannfinländarna är det rätta politiska hemmet för oss. Av alla partier har vi klart mest gemensamt med dem. Det finns många i riksdagsgruppen som prioriterar andra frågor men också de tycker i princip lika.

Kontroversiella uttalanden

Turkkila gläds över att invandrarkritikerna är många fler än bara Halla-aho och hans kärntrupp. Det finns ett dussin till i riksdagsgrupen som har förfasat sig över att man vill utveckla Finland till ett mångkulturellt samhälle och ser invandrare som ett hot i allmänhet och muslimska dylika ett hot i synnerhet.

Numera rikskändisen och brottsanmälda Teuvo Hakkarainen beskrev för Helsingin Sanomat invandrare som ”negergubbar” och imiterade muslimernas böneutrop.

Mika Niikkos bortplockade blogg­inlägg har samma stil. Han citerade en fiktiv invandrare ”Ibrahim” på följande sätt:

”Om jag flykting våldtar finska flickan får jag bara böter som firman betalar. Finsk rasist får mycket större böter när han inte släppa in flykting i restaurangen. Finland är ett tryggt och mycket bra land.”

Tom Packalén tycker att hela termen mångkulturell är märklig.

– En del av de utlänningar som bor här är så monokulturella att de inte kan eller vill anpassa sig till vårt samhälle. Månggifte verkar vara lika vanligt som mångkulturalitet.

Anne Louhelainen konstaterar att somaliska mammor är ensamförsörjare mycket oftare än finländska eftersom somaliska män har flera fruar.

Listan på kontroversiella inlägg kan lätt förlängas. 19 sannfinländska folkvalda har presterat dylika.

Nationalister av olika schatteringar

Suomalaisuuden liitto, Finskhetsförbundet, har som officiell uppgift att värna om Finlands flagga, men ägnar sig mest åt att motarbeta svenskan.

Suomen Sisu började som Finskhetsförbundets ungdomsorganisation, men banden klipptes av för att förbundet inte skulle förlora sitt statsstöd.

Homma rf upprätthåller nätsajten Homma, som är ett debattforum för dem som är kritiska till invandring och svenskan. Homma grundades av gruppen kring Jussi Halla-aho och har ca 5 000 registrerade användare.

Partiet Förändring 2011 grundades av kretsar kring Hommaforum. Är invandrarkritiskt och jobbar för direkt demokrati. Lyckades inte få representation i riksdagen.

Nationalsocialistiska Arbetarpartiet håller som bäst på att ta form. Initiativtagaren Pekki Luoma säger att han kommer att kalla sig ”Führer”.

… och invandringskritik i andra partier:

En stor del av ”Nuiva vaalimanifesti”, det invandrarkritiska valmanifestet, hittade vägen till Sannfinländarnas valprogram.

Samlingspartiets Wille Rydman ville i sin valkampanj strypa invandringen. Ben Zyskowicz är oroad över kostnaderna för de så kallade ankarbarnen och partiordförande Jyrki Katainen tycker att man måste förstå att folk är ilskna över invandringen.

SDP:s Jutta Urpilainen betonar att invandrarna måste följa ”landets sed”. Eero Heinäluoma menar att de som motsätter sig fler invandrare inte är rasister, bara förnuftiga, för lockar man utlänningar hit tar de jobben av finländare och det skapar rasism.

Så säger Suomen Sisu

Förstörandet av mänsklighetens naturliga diversitet under multikulturalismens vilseledande namn måste få ett slut.

Olika folkslag ska inte avsiktligt blandas ihop och man får inte förstöra historiskt utvecklade kulturer med en mångfald av globala subkulturer.

Den nationella självkänslan och stoltheten bör stärkas.

Osäkra makthavares försök att suga upp främmande intryck för att ”komplettera” vår egen kultur är ett brott mot vår nation.

Den finländska modellen fungerar bättre än den afrikanska, som har konstruerats av afrikanerna. Flyttar vi hit afrikaner tar vi också hit den afrikanska modellen.

… och ”Nuiva vaalimanifesti”, det invandrarkritiska valmanifestet:

Ta avstånd från mångkulturen.

Ta avstånd från den nya statsreligionen främlingsdyrkandet, som våra politiker kopierat främst från Sverige.

Tillsätt en oberoende sanningskommission för att klargöra vad den humanitära invandringen kostat det finska folket.

Marianne Lydén

http://www.hbl.fi/text/inrikes/2011/5/8/w63106.php

Advertisement

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s

%d bloggers like this: